Der man blive mangel på elektrikere i fremtiden ifølge nyere analyse.

Ny statistik viser stor mangel på elektrikere i fremtiden

Skal du have ordnet el-arbejde i hjemmet, kan det i den nærmest fremtid være vanskeligt at få en fagudlært elektriker til at udføre arbejdet. I løbet af det seneste år har 25 % af el-installatørerne meldt om mangel på arbejdskraft. Under finanskrisen så situationen ganske anderledes ud. Her steg arbejdsløsheden blandt elektrikere til 10 %. Denne store stigning fik mange elektrikere til at skifte branche, da det både var svært at få en lærlingeplads samt få et job efterfølgende. Denne udvikling under finanskrisen er til dels skyld i den store mangel på fagudlærte elektrikere den dag i dag. El-branchen ligger lige nu som nr. 2 på listen over områder, der oplever denne situation med mangel på arbejdskraft. Dette er kun overgået af vvs-forretningerne, hvor hele 26 % har oplevet mangel på arbejdskraft.

Denne udvikling skal stoppes, hvis vi i fremtiden ønsker professionelt udført arbejde. Elektrikere er vigtige, da der ifølge dansk lovgivning er meget el-arbejde i hjemmet, som ikke må foretages af privatpersoner. Heldigvis er flere nye tiltag taget i spil for at gøre elektrikeruddannelsen mere attraktiv for flere mennesker.

Manglen på elektrikere kan løses

Elektrikeruddannelsen har længe været en af de mest populære erhvervsuddannelser, men det er ikke nok. Der skal tænkes nyt og kreativt, hvis denne udvikling i mangel på elektrikere skal stoppes. Flere nye tiltag er allerede blevet foretaget i forsøget på at tiltrække flere til denne uddannelse:

  • Et større fokus på uddannelsesaftalerne mellem eleven og den virksomhed, eleven skal i praktik hos, er blevet skabt for at gøre uddannelsen mere attraktiv. Det vil nemlig sikre at flere elever får et praktiksted, som passer til netop dem og deres ønsker.
  • Arbejdsorganisationen TEKNIQ valgte sidste sommer at modernisere elektrikeruddannelsen. De har tilpasset uddannelsen, så den i dag passer til det moderne Danmark, vi lever i. Det har gjort at den forhenværende populære uddannelse igen har mulighed for at tiltrække et stort antal elever, da den i højere grad vil appellere til flere forskellige mennesker.
  • Den nye uddannelse har desuden større fokus på selve installationsbranchens mulighed for at uddanne elektrikerne. Både de meget specialiserede virksomheder og andre brancher har mulighed for selv at kunne biddrage til at uddanne elektrikerne. På den måde vil installationsbranchen i fremtiden uddanne flere elektrikere og dermed sikre, at Danmark ikke mangler elektrikere i fremtiden.

Lige nu spår eksperter at vi om bare 10 år vil mangle hele 7500 elektrikere i Danmark. Ovenstående tiltag fokusere i høj grad på samarbejdet mellem installationsbranchen og selve elektrikeruddannelsen. Dette samarbejde er vigtigt for at sikre, at denne mangel på elektrikere ikke i lige så høj grad finder sted i fremtiden.

Selvom disse forbedringer af uddannelsen vil øge tallet af elektrikere, kan det diskuteres, hvorvidt det i sidste ende er tilstrækkeligt. Danmark har før oplevet denne mangel på arbejdskraft, og her er der i stedet for nye uddannelsesmuligheder blot hentet arbejdskraft fra udlandet. Det er arbejdskraft primært fra Polen og Rumænien, som ender i Danmark. Dette billede kan nemt gentage sig med de nuværende vilkår, vi står overfor i dag. Udenlandsk arbejdskraft er dog ikke helt uden problemer. Der kan både være sprogbarriere, som forhindre, at arbejdet bliver udført som ønsket samt problemer angående forskellige former uddannelse i de forskellige lande. Desuden er udenlandsk arbejdskraft ofte billigere, og det vil derfor gøre de danske elektrikere, der er på arbejdsmarkedet, mindre attraktive for kunder. Der bliver dermed skabt en konkurrence, som de danske elektrikere har svært ved at hamle op med.

Det er helt afgørende for elektrikernes fremtid, at denne udvikling ikke bliver en realitet. Derfor skal de ovenstående tiltag tages alvorligt specielt i forbindelse med samarbejdet mellem selve elektrikeruddannelsen og installationsbranchen. Det er nødvendigt at begge tager ansvar. Lige nu ses dog flere eksempler på, at specielt installationsbranchen lever op til sit ansvar. Flere autoriserede elektriker-firmaer tager lige nu affære ved at tage flere lærlinge ind, end de har brug for. Nogle øger endda deres lærlingetal med helt op til 20 %. Det er netop sådanne handlinger, der er brug for i fremtiden.